Cvičení dětí

Přípravka – 1x týdně:

V přípravce jsou zařazeny na základě výběru začínající dívky ve věku 4-5 let.
Děti jsou rozděleny do skupin podle věku.

Trénink v přípravce je zaměřen zejména na:

• rozvoj základních pohybových dovedností
• rozvoj síly a obratnosti
• nácvik základních gymnastických dovedností (kotouly, přemet stranou….)
• nácvik základů baletní přípravy a správného držení těla