O nás

Jsme sportovní klub, který má v Olomouci dlouholetou tradici. Svoji činnost zahájil jako jeden z oddílů pod hlavičkou TJ Lokomotiva Olomouc a od roku 1990 působí pod názvem Gymnastický klub mládeže Olomouc.

Od počátku se činnost v našem klubu zaměřuje na sportovní aktivity vycházející z obecné gymnastiky, na rozvoj pohybových schopností, především základních obratnostních, rychlostních a silových schopností a správného držení těla. Získané pohybové schopnosti a návyky lze posléze využít pro další specializaci ve sportovní gymnastice, jsou však také výbornou průpravou
pro další sportovní odvětví (atletika, krasobruslení, míčové hry, tanec, voltiž apod.)

Gymnastický výcvik všech věkových skupin v našem klubu probíhá ve specializované tělocvičně vybavené kvalitním gymnastickým nářadím. Je rozdělen do dvou etap. Po absolvování všestranného sportovního výcviku v přípravce pokračují zájemci ve specializované gymnastické přípravě zaměřené především na výcvik akrobacie a nácvik základních cvičebních tvarů na jednotlivých nářadích. V této etapě mají talentované děti možnost účastnit se na různých úrovních gymnastických soutěží, resp.soutěží Team Gym.

Najdete nás v Olomouci na třídě 17. listopadu č.5, naproti Právnické fakulty UP a jezdí k nám MHD autobus 20 a tramvaje 1 a 7 – zastávka Envelopa.

Na naši činnost přispívá a sportování dětí a mládeže podporuje:

Olomoucký kraj

Statutární město Olomouc

Česká gymnastická federace Praha

Regionální sdružení ČUS

Národní sportovní agentura