Zpět na přehled novinek

Zápisy do kurzů - aktualizace

1. Gymnastická přípravka

Pro nejmenší děti pořádáme kurzy gymnastické přípravky (5 - 6 let), ve kterých se trenérky soustřeďují především na zlepšení základních pohybových dovedností získaných v MŠ a dalších kurzech, dále rozvíjejí pohybové schopnosti (rychlost, obratnost, sílu, vytrvalost) a snaží se v dětech formou soutěží vypěstovat pohybové návyky, které mohou dále uplatnit i v jiných sportech. Součástí přípravného kurzu jsou i krátké lekce baletní a taneční přípravy pod vedením  baletní specialistky. Vybrané dívky mohou po absolvování přípravky pokračovat v závodní formě sportovní gymnastiky.

2. Taneční gymnastika a základy akrobacie

Pro starší dívky (10 - 14let) bude zahájen kurz základů akrobacie a taneční skupinové gymnastiky, kterou je možno navštěvovat 1-2x týdně se zaměřením na vybraný obor- samostatně tanec - 1x týdně, samostatně gymnastika - 1x týdně, dohromady obě aktivity 2x týdně 60 minut. Jedná se o formu nezávodní zájmové sportovní činnosti, ve které mohou děvčata zlepšit svoji obratnost, pohyblivost i sílu a formovat tak svou postavu. 

3. Nezávodní gymnastika

Pokud jste zmeškali se svou dcerou nástup do sportovní přípravky, je možno začít i později ve skupině, která zajišťuje nácvik základních gymnastických tvarů na akrobacii i na gymnastickém nářadí a trampolíně (7-10 let).

Zájemci o zapsání dcery pište na adresu mirka.vyvleckova@seznam.cz

s uvedením jména, věku dítěte (RČ bez lomítka), bydliště, telefonního kontaktu a  vybraného kurzu (event. informace o předchozí sportovní činnosti) nebo vyplňte a odešlete E- přihlášku.

 

Možnosti výběru kurzů:

Přípravka (5 – 6 let, roč. 2018 - 2019)     1 x týdně 60 minut (út nebo čt) - kurz P

Nezávodní gymnastika roč. 2017-2015)   1 - 2 x týdně 60 minut (út/ čt) -  kurz NG

Taneční skupinová gymnastika/ základy akrobacie (roč. 2014-2010)

  •                                  jen tanec (čt) 1x týdně 60minut -  kurz TGt
  •                                  jen gymnastika (út) 1x týdně 60 minut (nezávodní, viz výše) kurz TGg
  •                                  gymnastika + tanec 2x týdně 60 minut -  kurz TG

Na základě počtu přihlášek budou utvořeny jednotlivé skupiny a zájemci dostanou pozvánku na informační schůzku, kde obdrží další informace. Jednotlivé schůzky proběhnou v týdnu od 2. 9. 2024.

Začátky tréninků předpokládáme nejdříve od 16 hodin, přípravka cca v 16. 30. Časy jsou pouze orientační, konečná úprava bude sdělena na schůzce.