Zpět na přehled novinek

X. letní olympiáda dětí a mládeže

V závodě družstev přispěla svými výbornými výkony ve čtyřboji ke krásnému 4. místu Olomouckého kraje a stala se současně nejúspěšnější členkou týmu i v soutěži jednotlivkyň, kde v silné konkurenci těch opravdu nejlepších závodnic z celé ČR obsadila 10. místo.

Na základě výkonu ve čtyřboji si Johanka zajistila také účast ve finálové soutěži na prostných. Současně byla náhradnicí pro finále v přeskoku a na kladině. Ve finále v prostných nakonec získala pěkné 7. místo.

Johance za její vystoupení na Olympiádě blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci našeho klubu v tak významné soutěži.