Zpět na přehled novinek

Taneční kurz

GKM Olomouc otevírá od září nový kurz taneční  a gymnastické průpravy.

Kurz je určen pro dívky ve věku 8 – 11 let, které rády cvičí a tančí s hudebním doprovodem a mají smysl pro rytmus.

Cíl kurzu:

  • osvojení si základních tanečních kroků a skoků
  • nácvik jednoduchých gymnastických a akrobatických prvků
  • základy baletní průpravy
  • příprava tanečního skupinového vystoupení

Cvičení budou probíhat pod vedením lektorky Petry Čechové (mistryně ČR v orientálním tanci, autorka choreografií dětských,juniorských a  dospělýchtanečních skupin).

Frekvence tréninků (max.2x týdně – út/čt , od 17.30 / 18.00, 1 – 1,5 h) bude záviset na počtu a věkovém složení přihlášených zájemkyň.

Pro zápis do kurzu je třeba vyplnit přihlášku zájemce, kterou najdete zde na webu v sekci Gymnastická přípravka . Do přihlášky uveďte heslo „TANEC“.Vyplněnou přihlášku zasílejte na email mirka.vyvleckova@seznam.czdo konce června, dále pak v červenci a srpnu.

Zájemce přijímáme do naplnění kapacity skupin . Ukončení přihlašování bude zveřejněno zde na webu GKM a facebooku.

Zájemkyně, které pošlou včas přihlášku, budou pozvány s rodiči na úvodní schůzku dne 3. 9., kde se seznámí s dalším postupem a obdrží podrobné informace o frekvenci tréninků, způsobu platby atd.