Zpět na přehled novinek

Gymnastická přípravka 2019 - 2020

Gymnastický klub mládeže Olomouc, z.s. pořádá výběr do přípravky sportovní gymnastiky a pohybové výchovy.

Výběr je určen pro dívky :

  • roč. nar. 2012-2014 (jen výjimečně 2015, nutno dohodnout termín testu již v červnu)

které budou  absolvovat  jednoduchý pohybový test, jehož výsledky budou sloužit jako podklad pro zařazení do přípravky.

Rodiče, kteří mají zájem přihlásit svou dceru do přípravky, se mohou hlásit v průběhu června, dále pak v červenci a srpnunejpozději do 25. 8. 2019. Vyplněnou přihlášku zasílejte prosím na email mirka.vyvleckova@seznam.cz

-------------------------------------------------------------------

PŘIHLÁŠKA:

jméno  a příjmení dítěte  
datum narození dítěte  
jméno a příjmení rodiče či zákonného zástupce  
kontakt (EMAIL) rodiče či zákonného zástupce  
kontakt (TELEFON) rodiče či zákonného zástupce  

-------------------------------------------------------------------

Výběry se uskuteční v týdnu od 26. 8. do 29.8. 2019 v hale Gymnastického klubu mládeže Olomouc, z.s. - Tř. 17. listopadu 5 (naproti Právnické fakulty Olomouc) vždy od 15.30 do 17,00.

      Rodičům doporučujeme dohodnout si telefonem, resp. mailem den a čas provedení testu.

      Bez předchozího přihlášení mailem lze test vykonat až v náhradním termínu po 2.9.2019.

Po vykonání testu bude rodičům ihned sdělen výsledek testu a předběžné zařazení do skupiny.

V průběhu září může dojít k některým změnám ve složenítréninkových skupin podle věku a počtu přihlášených.

1. Přípravka se zaměřením na všestranný pohybový rozvoj –přípravka pro všechny sporty- trvání 1 školní rok (cca 20dívek),v průběhu roku možnost přechodu do gymnastické přípravky podle rozvoje a zájmu dítěte.

2. Gymnastická přípravka se zaměřením na všestranný pohybový rozvoj s uplatněním požadavků  gymnastické specializace. Po ročním základním výcviku, při trvajícím zájmu dítěte, je možno přejít do oddílu sportovní gymnastiky a věnovat se tomuto sportuzávodně.

Cvičení nově přihlášených dětí bývá obvykle:

  • 1x týdně 60minut - všestranná přípravka
  • 2x týdně 60 minut - gymnastická přípravka. Děvčata zařazená do gymnastické přípravky přechází v průběhu pololetí na frekvenci 2x týdně 90 min.(dle vyspělosti a věku).Při zápisu je třeba vyplnit přihlášku člena.

Výcvik pro všechny nové cvičenky bude zahájen v září.

Počáteční výuka bude zaměřena na nácvik:

  • základních pohybových dovedností (běh ,odrazy, výskoky, skoky aj.)
  • rozvoj síly a pohyblivosti
  • základních gymnastických dovedností (kotoulyvpřed i vzad, váhy aj.)
  • základů taneční a baletní přípravy

Na všechny šikovné holčičky se těší kolektiv trenérek GKM Olomouc.