Zpět na přehled novinek

Gymnastická přípravka 2019 – 2020 – aktuální informace

Gymnastický klub mládeže Olomouc, z.s.ukončuje výběr dětí roč. nar. 2011, 2012 a 2015 (kapacita družstev je již naplněna.

Dále pokračuje výběr do přípravky sportovní gymnastiky a pohybové výchovy.

Výběr je určen pro dívky :

  • roč. nar. 2013-2014 

Dívky r. nar 2013 absolvují jednoduchý pohybový test .Po vykonání testu bude rodičům ihned sdělen výsledek a předběžné zařazení do skupiny.

Rodiče, kteří mají zájem přihlásit svou dceru do přípravky, se mohou hlásit v červenci a srpnunejpozději do 25. 8. 2019. Vyplněnou přihlášku zasílejte prosím na

email: mirka.vyvleckova@seznam.cz

PŘIHLÁŠKA

Výběr a závazný zápis se uskuteční v týdnu od 26. 8. do 29.8. 2019 v hale Gymnastického klubu mládeže Olomouc, z.s. - Tř. 17. listopadu 5 (naproti Právnické fakulty Olomouc) vždy od 15.30 do 17.00.    

Rodičům doporučujeme dohodnout si předem(v týdnu od 20.8. ) mailem den a časprovedení testu / zápisu.

V průběhu září může ještě dojít k některým změnám ve složenítréninkových skupin podle věku a počtu přihlášených.

Rozdělení výcvikových skupin:

  1. Přípravka se zaměřením na všestranný pohybový rozvoj–přípravka pro všechny sporty- trvání 1 školní rok (cca 20dívek),v průběhu roku možnost přechodu do gymnastické přípravky podle rozvoje a zájmu dítěte.
  2. Gymnastická přípravkase zaměřením na všestranný pohybový rozvoj s uplatněním požadavků  gymnastické specializace. Po ročním základním výcviku, při trvajícím zájmu dítěte, je možno přejít do oddílu sportovní gymnastiky a věnovat se tomuto sportuzávodně.

Cvičení nově přihlášených dětí bývá obvykle:

  • 1x týdně 60minut - všestranná přípravka
  • 2x týdně 60 minut - gymnastická přípravka. Děvčata zařazená do gymnastické přípravky přechází v průběhu pololetí na frekvenci 2x týdně 90 min.(dle vyspělosti a věku).Při zápisu je třeba vyplnit a podepsat přihlášku člena.

Výcvik pro všechny nové cvičenky bude zahájen v září.

Počáteční výuka bude zaměřena na nácvik:

  • základních pohybových dovedností (běh ,odrazy, výskoky, skoky aj.)
  • rozvoj síly a pohyblivosti
  • základních gymnastických dovedností (kotoulyvpřed i vzad, váhy aj.)
  • základů taneční a baletní přípravy

Na všechny šikovné holčičky se těší kolektiv trenérek GKM Olomouc.

-------------------------------------------------

PŘIHLÁŠKA:

jméno  a příjmení dítěte

 

datum narození dítěte / rod. číslo

 

jméno a příjmení rodiče či zákonného zástupce

 

kontakt (EMAIL) rodiče či zákonného zástupce

 

kontakt (TELEFON) rodiče či zákonného zástupce

 

adresa trvalého bydliště

 

 

                                                                                                        Podpis zák. zást.

(zatím nepodepisujte)_______________________