Zpět na přehled novinek

Gymnastická přípravka 2018/2019

Gymnastický klub mládeže Olomouc,z.s. pořádá výběr do přípravky sportovní gymnastiky a pohybové výchovy.

Výběr je určen pro děvčata :

  • roč. nar. 2012
  • roč. nar. 2013

která budou  absolvovat  jednoduchý pohybový test, jehož výsledky budou sloužit jako podklad pro zařazení do přípravky.

Rodiče, kteří mají zájem přihlásit svou dceru do přípravky, se mohou hlásit v průběhu června, dále pak v červenci a srpnunejpozději do 25.8.2018. V případě dotazů kontaktujte prosím Lýdii Vítkovou.

Výběry se uskuteční v týdnu od 27. 8. do 30.8. v hale Gymnastického klubu mládeže Olomouc – tř. 17.listopadu 5 (naproti Právnické fakulty Olomouc) vždy od 15.30 do 16,30.

Po vykonání testu bude rodičům ihned sděleno, zda je dítě do přípravky přijato.

Na místě bude podepsána přihláška se  souhlasem  dle “Nařízení EU“. V průběhu září budou děti rozděleny do tréninkových skupin dle věku a pohybových schopností.

  • Přípravka se zaměřením na všestranný pohybový rozvoj – trvání 1 školní rok
    (cca 20 dívek), v průběhu roku možnost přechodu do gymnastické přípravky
  • Gymnastická přípravka se zaměřením na všestranný pohybový rozvoj s  uplatněním požadavků  gymnastické specializace. Po ročním základním výcviku, při trvajícím zájmu dítěte, je možno přejít do oddílu sportovní gymnastiky a věnovat se tomuto sportu závodně.

Cvičení nově přihlášených dětí bývá obvykle 1x týdně 60 minut. Děvčata zařazená do gymnastické přípravky přechází v pololetí na frekvenci 2x týdně 60 min. Při zápisu je třeba vyplnit přihlášku člena.

Výcvik bude zahájen v září .

Počáteční výuka bude zaměřena na nácvik:

  • základních pohybových dovedností (běh ,odrazy, výskoky, skoky aj.)
  • rozvoj síly a pohyblivosti
  • základních gymnastických dovedností (kotouly vpřed i vzad, váhy aj.)
  • základů taneční a baletní přípravy

Na všechny šikovné holčičky se těší kolektiv trenérek GKM  Olomouc.