Gymnastika dívek

V této kategorii jsou nově zařazovány dívky 6 – 9 leté, které absolvují jednoduché pohybové testy a dále dívky, které ukončily výcvik v přípravce, absolvují pohybový test a mají zájem v gymnastice pokračovat.

Cvičenky jsou zařazeny do družstev v počtu 8 – 10 a jejich výcvik je zaměřen na zvládnutí základních gymnastických tvarů na akrobacii, v přeskoku, na bradlech a kladině.
Děvčata rovněž absolvují základní lekce baletní a taneční průpravy.

Po absolvování potřebné přípravy se děti mohou účastnit soutěží v gymnastickém čtyřboji podle závodního programu České gymnastické federace.

Tréninky závodních skupin probíhají zpravidla 3 – 4 x týdně.