Cvičení dětí

Přípravka – 1x týdně - základní kurz, 2x týdně - výběrová gymnastika:

V přípravce jsou zařazeny na základě výběru začínající dívky ve věku 4-6 let.
Děti, které prokázaly předpoklady pro sportovní gymnastiku, jsou zařazeny do skupiny s frekvencí tréninků 2x týdně.

Trénink v přípravce je zaměřen zejména na:

• rozvoj základních pohybových dovedností
• rozvoj síly a obratnosti
• nácvik základních gymnastických dovedností (kotouly, přemet stranou….)
• nácvik základů baletní přípravy a správného držení těla