Novinky

Výběr
8.6.2020

Gymnastický klub mládeže pořádá výběr do přípravky sportovní gymnastiky.

Opět zahajujeme!
2.5.2020

Na základě vládních usnesení je povoleno zahájit tréninkovou činnost na vnitřních sportovištích od 11. 5. 2020.

Všechny tréninkové skupiny našeho klubu budou mít v 1. týdnu (11. 5. - 15. 5. 2020) tréninky v obvyklých časech za předpokladu dodržení veškerých hygienických nařízení.

Další podrobné informace obdrží rodiče mailem.

Výkladové stanovisko NSA

Sdělení
23.3.2020

Vzhledem k očekávané delší době uzavření sportovišť sdělujeme následující:

Tréninky, které byly zrušeny v důsledku vydaných nařízení, budou dětem po znovuotevření tělocvičny nahrazeny těmito způsoby:

  • prodloužením času stávajících tréninků
  • přidáním další tréninkové jednotky v týdnu
  • nabídkou tréninků o prázdninách

Pokud se z důvodu příliš dlouhé odstávky zařízení nepodaří následně nahradit zmeškané tréninky některou z výše uvedených forem, budou příslušné části členských příspěvků převedeny na další školní rok.

O způsobu náhrady vč. časových upřesnění budou rodiče dětí v jednotlivých skupinách informováni ihned, jakmile bude činnost sportovních zařízení opět povolena.

Aktuální informace najdete zde na webu GKM.

Karanténa
16.3.2020

V reakci na rozhodnutí Vlády ČR o vyhlášení celoplošné karantény bude provoz gymnastické haly GKM Olomouc, z. s. s platností od 16. 3. 2020 PŘERUŠEN. Toto rozhodnutí platí do odvolání a týká se pozastavení tréninkové činnosti VŠECH SKUPIN.

Aktuální
14.3.2020

Vedení GKM Olomouc, z.s.  vyhlašuje v souvislosti  s epidemií koronaviru COVID – 19 v České republice následující preventivní opatření:

  1. S okamžitou platností až do odvolání se RUŠÍ tréninky těchto skupin:

PŘÍPRAVKA  – trenérka L. Vítková (středa)

ZÁJMOVÁ GYMNASTIKA – trenérky L. Vítková,  M. Pokorná (pondělí), P. Vránová (úterý)

TANEČNÍ VÝCHOVA – trenérka P. Čechová (úterý – čtvrtek)

PŘEDZÁVODNÍ GYMNASTIKA – trenérka A. Ondrušková (úterý – čtvrtek)

 

  1. Členové ostatních skupin (závodnice )se nadále budou řídit pokyny svých trenérů a vedení GKM, které tímto reaguje na upřesňující informace zaslané orgány České unie sportu.

V souvislosti se současnou vážnou situací apelujeme na všechny naše členy, kteří pobývali nebo měli kontakt s osobami, které navštívili oblasti zasažené epidemií koronaviru COVID-19, aby postupovali zodpovědně a respektovali aktuální nařízení spádové hygienické stanice a vlády ČR o předepsané domácí karanténě, popříp. o svém zdravotním stavu informovali příslušné orgány.

Rovněž děti ze závodních družstev, které vykazují jakékoli známky nachlazení či jiné zdravotní indispozice by neměly až do úplného uzdravení docházet na tréninky.

Aktuální informace budeme i nadále zveřejňovat na našem webu, kde Vás rovněž budeme informovat o ukončení této mimořádné situace.

Děkujeme za pochopení.

Mimořádná bezpečnostní opatření - stanovisko ČUS
14.3.2020

S ohledem na usnesení Vlády ČR ze dne 12. 3. 2020 o vyhlášení nouzového stavu a přijetí dalších přísnějších mimořádných opatření Česká unie sportu upozorňuje na nutnost respektování vyhlášených mimořádných opatření ve vztahu k vykonávání sportovní činnosti.

 

Sdělení rodičům
11.3.2020

Gymnastický klub mládeže, z. s. plně respektuje nařízení vlády ČR a MZ ČR. V souladu s těmito opatřeními zajišťuje v době od 11. 3. 2020 i nadále výcvik dětí ve skupinách ( menších než 100 lidí) až do případné změny. 

Vzhledem k tomu, že v prostorách haly byl zcela vyloučen pohyb doprovázejících osob a ve spolupráci s rodiči byla stanovena pravidla pro účast dětí na tréninku (pouze děti zcela zdravé, neoslabené, nepobývající v posledních týdnech v zahraničí), předpokládáme bezproblémové fungování našeho tělovýchovného zařízení pro děti zdravé, které se připravují ke sportovním soutěžím, stejně jako pro členky ostatních nezávodních družstev.

V případě přijetí nových nařízení vlády a dalších nadřízených orgánů (ČUS, Ol. kraj apod.), budeme rodiče o změně režimu aktuálně informovat na těchto webových stránkách , případně zašleme podrobné informace mailovou poštou.

Děkujeme za pochopení.

Vedení GKM Olomouc, z. s.

Pohár studentstva
6.11.2019

Pohár studentstva

Týden po mistrovství republiky se vydalo družstvo mladších žákyň do Bučovic na tradiční závod s názvem Pohár studentstva. V konkurenci 12 družstev skončil tým GKM  ve složení Adéla Paulíčková, Klára Nyklová a Sylva Čejková na pěkném 4. místě.  Naší nejúspěšnější závodnicí se stala Klára Nyklová , která se ve čtyřboji umístila na 3.místě. Další bronz přidala ve finále na kladině. Blahopřejeme.

MČR starší žákyně
6.11.2019

1. Johana Valentová, 3. Sabina Sikorová

Kalendář akcí