Novinky

Sdělení
23.3.2020

Vzhledem k očekávané delší době uzavření sportovišť sdělujeme následující:

Tréninky, které byly zrušeny v důsledku vydaných nařízení, budou dětem po znovuotevření tělocvičny nahrazeny těmito způsoby:

  • prodloužením času stávajících tréninků
  • přidáním další tréninkové jednotky v týdnu
  • nabídkou tréninků o prázdninách

Pokud se z důvodu příliš dlouhé odstávky zařízení nepodaří následně nahradit zmeškané tréninky některou z výše uvedených forem, budou příslušné části členských příspěvků převedeny na další školní rok.

O způsobu náhrady vč. časových upřesnění budou rodiče dětí v jednotlivých skupinách informováni ihned, jakmile bude činnost sportovních zařízení opět povolena.

Aktuální informace najdete zde na webu GKM.

Karanténa
16.3.2020

V reakci na rozhodnutí Vlády ČR o vyhlášení celoplošné karantény bude provoz gymnastické haly GKM Olomouc, z. s. s platností od 16. 3. 2020 PŘERUŠEN. Toto rozhodnutí platí do odvolání a týká se pozastavení tréninkové činnosti VŠECH SKUPIN.

Aktuální
14.3.2020

Vedení GKM Olomouc, z.s.  vyhlašuje v souvislosti  s epidemií koronaviru COVID – 19 v České republice následující preventivní opatření:

  1. S okamžitou platností až do odvolání se RUŠÍ tréninky těchto skupin:

PŘÍPRAVKA  – trenérka L. Vítková (středa)

ZÁJMOVÁ GYMNASTIKA – trenérky L. Vítková,  M. Pokorná (pondělí), P. Vránová (úterý)

TANEČNÍ VÝCHOVA – trenérka P. Čechová (úterý – čtvrtek)

PŘEDZÁVODNÍ GYMNASTIKA – trenérka A. Ondrušková (úterý – čtvrtek)

 

  1. Členové ostatních skupin (závodnice )se nadále budou řídit pokyny svých trenérů a vedení GKM, které tímto reaguje na upřesňující informace zaslané orgány České unie sportu.

V souvislosti se současnou vážnou situací apelujeme na všechny naše členy, kteří pobývali nebo měli kontakt s osobami, které navštívili oblasti zasažené epidemií koronaviru COVID-19, aby postupovali zodpovědně a respektovali aktuální nařízení spádové hygienické stanice a vlády ČR o předepsané domácí karanténě, popříp. o svém zdravotním stavu informovali příslušné orgány.

Rovněž děti ze závodních družstev, které vykazují jakékoli známky nachlazení či jiné zdravotní indispozice by neměly až do úplného uzdravení docházet na tréninky.

Aktuální informace budeme i nadále zveřejňovat na našem webu, kde Vás rovněž budeme informovat o ukončení této mimořádné situace.

Děkujeme za pochopení.

Kalendář akcí